MeKa (Türkçe)

MeKa MeKa Türk toplumuna ait kadın bireylerde meme kanseri (induktal karsinoma) riskinin erken yaşlarda belirlendiği bir DNA tarama hizmetidir. Kişiden alınan biyolojik örnekten (kan/tükürük) DNAsı izole edilir, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) bazlı yöntemler ile daha önceden Türk toplumunda etkinliği ispatlanmış biyobelirteçleri yakalr ve genotiplendirir. Bu noktalardan elde edilen genotip bilgisi geliştirdiğimiz biyoenformatik yazılımı ile analiz[…]

Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanseri Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin bu kansere yakalanma riski vardır. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon olan Avrupa kökenli kadınlarda meme kanseri görülme oranı %75, Afrika kökenli kadınlarda ise bu oran %50’dir. Hızla artan bu hastalığı önlemenin en etkin yolu erken tanıdır.[…]