Beslenme ve DNA “Nutrigenetik”

Beslenme ve DNA “Nutrigenetik”   Dünyada 2008 yılında obez nüfusu 400 milyon iken günümüzde 700 milyon civarlarındadır ve 2035 yılında %96 artması beklenmektedir. Bu artış ülkemiz bazında dabenzerlik göstermektedir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre obez sayısı 20 milyona yaklaşmaktadır. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP II) sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde[…]