MeKa (Türkçe)

MeKa

MeKa Türk toplumuna ait kadın bireylerde meme kanseri (induktal karsinoma) riskinin erken yaşlarda belirlendiği bir DNA tarama hizmetidir. Kişiden alınan biyolojik örnekten (kan/tükürük) DNAsı izole edilir, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) bazlı yöntemler ile daha önceden Türk toplumunda etkinliği ispatlanmış biyobelirteçleri yakalr ve genotiplendirir. Bu noktalardan elde edilen genotip bilgisi geliştirdiğimiz biyoenformatik yazılımı ile analiz edilerek kişiye özel bir rapor çıkartılıp kişinin doktoruna gönderilir. Bu rapor içerisinde kişinin meme kanserine yakalanma riski, agresifliği, tedaviye vereceği cevap ve hastalığın nüks edip etmeyeceği gibi durumlar detaylı bir şekilde rapor edilir. Bu rapor sayesinde sağlık uzmanı tedavi planını kişiye en uygun olacak şekilde oluşturabilir.

 

MeKa nasıl çalısır 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *