Beslenme ve DNA “Nutrigenetik”

Beslenme ve DNA “Nutrigenetik”

 

nutri7Dünyada 2008 yılında obez nüfusu 400 milyon iken günümüzde 700 milyon civarlarındadır ve 2035 yılında %96 artması beklenmektedir. Bu artış ülkemiz bazında dabenzerlik göstermektedir. Türkiye Obezite Araştırma Derneği verilerine göre obez sayısı 20 milyona yaklaşmaktadır. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP II) sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 37’si kilolu ve yüzde 32.8’i obezdir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2010 verilerine göre ülkemizde obezite sıklığı %38’dir. Aynı rapor, obezite tedavisinde spordan sağlık ürünlerine kadar yılda 5 milyar dolar harcanmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu gibi metabolik rahatsızlıklara kalıtımsal yatkınlığı olan hastalar için en iyi çözüm kişiye özel tedavi önerilmesidir.

 

nutri6Farklı bir coğrafyadaki toplumda başarılı olmuş bir tedavi ya da diyet programı Türk toplumundaki bireylerde başarılı olamayabilir. Bunun sebebi coğrafyalar arası metabolizma farklılıklarına sebep olan kalıtımsal çeşitlilikler ve farklı beslenme ve egzersiz alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerdir. İnsanDNA’sında yer alan bu genetik çeşitlilikler, bireyler arasındaki metabolik farklılıkların ana sebebidir ve kişiye özel beslenme ve egzersiz programlarının bu
faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekir.

 

 

nutri2
Bizim sunduğumuz hizmet ile genetik bilgiye bakılarak kişiye özel beslenme ve tedavi programı hazırlanabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için seçilen metabolik durumlarla ilgili SNP biyobelirteçleri tespit edebilen teknolojiler ile bu belirteçlere uygun, sonuç raporlarında kullanılabilecek biyoenformatik yazılım hizmeti sunulmaktadır. Bu sayede kişiye özgü beslenme proframı hazırlanması mümkün olabilir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *